2009 წელის 1 მარტს შპს "ალგანი" –მ შეიძინა დაცვის სამსახური "სეკურიტა"-ს აქტივებიი...