მორიგი მადლობის წერილი...

2010 წლის 25 ოქტომბერს შპს "ალგანი" – მ მიიღო მადლობის წერილი შპს "ჰიდროსერვისი" – სგან.