კიდევ ერთი მადლობის წერილი

2010 წლის 29 საქტემბერს შპს "ალგანი" – მ მიიღო მადლობის წერილი შპს "ულტრამედი" – სგან.