ცოცხალი ძალადაცვის კომპანია "ალგანი"
–ს შეუძლია შემოგთავაზოთ კარგად მომზადებული და გამოცდილი ოფიცრები თქვენი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად. კომპანიის თითოეულ თანამშრომელს გავლილი აქვს როგორც ჩვენი, ასევე სახელმწიფო ძალოვანი უწყებების შემოწმება და გააჩნიათ შესაბამისი სერთიფიკატები."ალგანი"
–ს
პერსონალის მართვის სამსახური დიდ ყურადღებას აქცევს თანამშრომელთა სწორ შერჩევა/შემოწმებას, მათ მომზადებას, პიროვნულ თვისებებს: მათი შემართების ამაღლებას სწორი მართვის და მხარდაჭერის მეშვეობით.
ჩვენ შეგვიძლია სპეციალური ინსტრუქტაჟის ჩატარება, მოთხოვნისამებრ 24 საათიანი მორიგეობის, თუ პატრულირების სქემების შემუშავება...