საგანგაშო ღილაკი

 


მარტივი თავდაცვის საშუალება, რათა თქვენ და თქვენი ბიზნესი იყოთ დაცული...


ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ დროს თქვენს გვერდით გაჩნდებიან პროფესიონალთაგან დაკოპლექტებული სწრაფი რეაგირების ჯგუფები...




























ჩვენი ოპერატიული ჯგიფები ახდენენ პატრულირებს 24 საათის განმავლობაში, ყოველ დღე.




 

 

დაცვის კომპანია "ალგანი" თავაზობს თავის კლიენტებს როგორც კაბელიან ასევე უკაბელო საგანგაშო ღილაკებს.


კაბელიანი საგანგაშო ღილაკი – კაბელით მოყვანილი და დამაგრებული იქნება თქვენთვის სასურველ და ხელმისაწდომ ადგილას რათა ადვილად შეძლოთ ჩვენი ოპერატიული ჯგუფის გამოძახება საგანგაშო ვითარებაში...














 

 

უკაბელო საგანგაშო ღილაკი – უკაბელო და ძალიან მოსახერხებელი თან სატარებლად ან შესანახად ნებისმიერ ადგილას თქვენ ობიექტზე, ღილაკზე ერთი დაჭერით ჩვენი ოპერატიული ჯგუფი უმოკლეს დროში გაჩნდება თქვენ ობიექტზე..