სიგნალიზაცია

დაცვის კომპანია "ალგანი" უზრუნველყოფს მაღალი ხარისხის სიგნალიზაციების, შეღწევის დეტექტორების, წვდომის კონტროლის საშუალებების, სახანძრო სისტემების, ვიდეოთვალთვალის სისტემების, საგანგაშო ღილაკების, მსხრევის დეტექტორების, სენსორების ინსტალაციას, შემდგომ მომსახურებასა და მონიტორინგს.


ჩვენს ხელთ არის თანამედროვე და უახლესი ტქნოლოგიები, რომლებიც ზრდიან როგორც თქვენს (ჩვენი კლიენტის) უსაფრთხოებას, ასევე
დაცვის კომპანია "ალგანი" – ს საიმედობას...


· სიგნალიზაციები და საგანგაშო ღილაკები

· დისტანციური მონიტორინგი და რეაგირება

· წვდომის კონტროლის სისტემები

· უსაფრთხოების სისტემის შექმნა

· ტრენინგები: (სიგნალიზაციის მართვის უნარ–ჩვ)

· კონსულტაცია: (დაცვა და უსაფრთხოება)


საინსტალაციო მომსახურებები: (ძარცვის საწინააღმდეგო სისტემები, ცეცხლსაწინააღმდეგო სისტემები, ცეცხლის ჩამქრობი სისტემები, ვიდეო თვალთვალის სისტემები, შესასვლელის ლითონის დეტექტორები.