მენეჯმენტი

სტრუქტურა·         დირექტორის I მოადგილე-ვალერი გოგალაძე