მენეჯმენტი

► გენერალური დირექტორი -
რამაზი დევდარიანი

► 
 დირექტორის I მოადგილე - ვალერი გოგალაძე

► დირექტორის მოადგილე ადმინისტრაციულ დარგში - ეკა ჩხეიძე

დირექტორის თანაშემწე - ლავრენტი (გაგა) ღვანია

  ბიზნესის განვითარების სამსახურის უფროსი - ლევან დევსურაშვილი

  მარკეტინგის და გაყიდვების სამსახურის უფროსი - თამთა ალიბეგაშვილი

   ფიზიკური დაცვის სამსახურის უფროსი - ზვიად მურმანიშვილი

  მთავარი ბუღალტერი - ზილდა კარიჭაშვილი

დაცვისა და ტექნიკური აღჭურვილობის სამსახურის უფროსი - როლანდ მინაძე

მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - ზურაბ ლომინეიშვილი

ადამიანური რესურსების მართვის მენეჯერი - მარიამ გაბისონია

კანცელარიის უფროსი - სალომე აბულაძეუსაფრთხო დაცვა - ობიექტის მუდმივი კონტროლი და მენეჯმენტის სრული ჩართულობა, დაგვეთანხმეთ, უსაფრთხოება არ აღიქმება მხოლოდ ფორმაში გამოწყობილი პირის ყოფნით დასაცავი ობიქტის მახლობლად. ეფექტური უსაფრთხოება ჩვენთვის ნიშნავს შექმნილი სიტუაციის სწორ შეფასებას და მართვას. თითოეულმა ჩვენმა თანამშრომელმა იცის როდის და რა სახით მოახდინოს დროული რეაგირება თქვენი და თქვენი ქონების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად.


·         დირექტორის I მოადგილე-ვალერი გოგალაძე