ქვეგანყოფილება მარნეულში2010 წლის 1 ნოემბრიდან შპს "ალგანი" –მ გახსნა  ქვეგანყოფილება მარნეულში..

ჩვენი მიზანია გავფართოვდეთ მთელი საქართველოს მაშტაბით!