მადლობის წერილი

2008 წლის 23 ივნის შპს "ალგანი" – მ მიიღო მადლობის წერილი ქ. თბილისის მერიის სოციალური მომსახურებისა და კულტურის საქალაქო სამსახურისგან.