დაცვის სამსახური "რეინჯერი"-ს აქტივები

2008 წელის 8 ოქტომბერს შპს "ალგანი" –მ შეიძინა დაცვის სამსახური "რეინჯერი"-ს აქტივები რითაც უფრო გააძლიერა თავის მოწინავე პოზიციები დაცვის სფეროში.