საქველმოქმედო აქცია Ice-Bucket Challenge - ის ფარგლებში

საერთაშორისო საქველმოქმედო პროექტში  „Ice Bucket Challenge“  დაცვის კომპანი "ალგანი" ჩაერთო .

კომპანიის სახელით  თანხა ჩაერიცხა wehelp.ge საქველმოქმედო ფონდს,  რომლის მისიაა  დაეხმაროს ბენეფიციარებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ სამედიცინო დახმარება.