მადლობის წერილი შპს "სტარკომი" – სგან

2012 წლის 23 ნოემბერს შპს "ალგანი" – მ მიიღო მადლობის წერილი შპს "სტარკომი" – სგან..