მადლობის წერილი შპს "მოტორსტარი" – სგან

2012 წლის 29 ნოემბერს შპს "ალგანი" – მ მიიღო მადლობის წერილი შპს "მოტორსტარი" – სგან..